Ga naar hoofdinhoud

IsNull - script- en diagramfunctie

De functie IsNull test of de waarde van een uitdrukking NULL is. Als dit het geval is, wordt -1 (True) geretourneerd, anders 0 (False).

Syntax:  

IsNull(expr )

InformatieEen tekenreeks met een lengte van nul wordt niet beschouwd als NULL en IsNull retourneert hiervoor False.

Example: Load-script voor gegevens

In dit voorbeeld wordt een inline-tabel geladen met vier rijen, waarbij de eerste drie rijen niets, - of 'NULL' in de kolom Value bevatten. Wij converteren deze waarde naar echte NULL-waarderepresentaties met de middelste voorafgaande LOAD via de functie Null.

Met de eerste voorafgaande LOAD wordt een veld toegevoegd dat controleert of de waarde NULL is, met behulp van de functie IsNull.

NullsDetectedAndConverted: LOAD *, If(IsNull(ValueNullConv), 'T', 'F') as IsItNull; LOAD *, If(len(trim(Value))= 0 or Value='NULL' or Value='-', Null(), Value ) as ValueNullConv; LOAD * Inline [ID, Value 0, 1,NULL 2,- 3,Value];

Dit is de resulterende tabel. In de kolom ValueNullConv worden de NULL-waarden vertegenwoordigd door -.

Resulting table
ID Value ValueNullConv

IsItNull

0   - T
1 NULL - T
2 - - T
3 Value Value F