Ga naar hoofdinhoud

yeartodate - script- en diagramfunctie

Deze functie bepaalt of de invoertijdstempel binnen het jaar valt waarin het script voor het laatst is geladen en retourneert True als dat het geval is en False als dat niet het geval is.

Syntax:  

YearToDate(timestamp[ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

 

Return data type: Booleaanse waarde

Als geen van de optionele parameters wordt gebruikt, betekent het jaar tot op heden een datum binnen één kalenderjaar vanaf 1 januari tot en met de datum waarop het script voor het laatst is uitgevoerd.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De tijdstempel die moet worden geëvalueerd, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
yearoffset

Als een yearoffset wordt opgegeven, retourneert yeartodate de waarde True voor dezelfde periode in een ander jaar. Een negatieve yearoffset geeft een eerder jaar aan en een positieve verschuiving een toekomstig jaar. Het meest recente jaar tot heden wordt geretourneerd door yearoffset = -1 op te geven. Bij weglating, wordt 0 aangenomen.

firstmonth

Door een firstmonth tussen 1 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een fiscaal jaar dat begint op 1 mei, geeft u firstmonth = 5 op.

todaydate Door een todaydate op te geven (tijdstempel van de laatste scriptuitvoering indien weggelaten), kunt u de dag verschuiven die als bovengrens van de periode wordt gebruikt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!