Ga naar hoofdinhoud

yearend - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van de laatste dag van het jaar dat date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntax:  

YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.

Example:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

Dit voorbeeld retourneert de laatste dag in het jaar van elke factuurdatum in de tabel, waarbij de eerste maand in het jaar is opgegeven als maand 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

YearEnd(InvDate, 0, 4) AS YrEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie yearend(). U kunt de volledige tijdstempel weergeven door de opmaak op te geven in het eigenschappenvenster.

Resultatentabel
   
InvDate YrEnd
28/03/2012 31/03/2011
10/12/2012 31/03/2012
5/2/2013 31/03/2013
31/3/2013 31/03/2013
19/5/2013 31/03/2014
15/9/2013 31/03/2014
11/12/2013 31/03/2014
2/3/2014 31/03/2014
14/5/2014 31/03/2015
13/6/2014 31/03/2015
7/7/2014 31/03/2015
4/8/2014 31/03/2015

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!