Ga naar hoofdinhoud

weekstart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag (maandag) van de kalenderweek die date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntax:  

WeekStart(date [, period_no[, first_week_day]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no shift is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in verschuiving geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

De mogelijke waarden van first_week_day zijn:

  • 0 voor maandag
  • 1 voor dinsdag
  • 2 voor woensdag
  • 3 voor donderdag
  • 4 voor vrijdag
  • 5 voor zaterdag
  • 6 voor zondag

FirstWeekDay

Example:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt de eerste dag in de week na de week van elke factuurdatum in de tabel geretourneerd.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekStart(InvDate, 1) AS WkStart

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie weekstart(). U kunt de volledige tijdstempel weergeven door de opmaak op te geven in het eigenschappenvenster.

Resultatentabel
InvDate WkStart
28/03/2012 02/04/2012
10/12/2012 17/12/2012
5/2/2013 11/02/2013
31/3/2013 01/04/2013
19/5/2013 20/05/2013
15/9/2013 16/09/2013
11/12/2013 16/12/2013
2/3/2014 03/03/2014
14/5/2014 19/05/2014
13/6/2014 16/06/2014
7/7/2014 14/07/2014
4/8/2014 11/08/2014

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!