Ga naar hoofdinhoud

weekend - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van de laatste dag (zondag) van de kalenderweek die date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntax:  

WeekEnd(date [, period_no[, first_week_day]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no shift is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de week aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in verschuiving geven voorgaande weken aan en positieve waarden geven volgende weken aan.
first_week_day

Geeft de dag op waarop de week begint. Bij weglating wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt.

De mogelijke waarden van first_week_day zijn:

  • 0 voor maandag
  • 1 voor dinsdag
  • 2 voor woensdag
  • 3 voor donderdag
  • 4 voor vrijdag
  • 5 voor zaterdag
  • 6 voor zondag

FirstWeekDay

Example:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

In dit voorbeeld wordt de laatste dag in de week na elke factuurdatum in de tabel geretourneerd.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekEnd(InvDate, 1) AS WkEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

De resulterende tabel bevat de oorspronkelijke datums en een kolom met de retourwaarde van de functie weekend(). U kunt de volledige tijdstempel weergeven door de opmaak op te geven in het eigenschappenvenster.

Resultatentabel
   
InvDate WkEnd
28/03/2012 08/04/2012
10/12/2012 23/12/2012
5/2/2013 17/02/2013
31/3/2013 07/04/2013
19/5/2013 26/05/2013
15/9/2013 22/09/2013
11/12/2013 22/12/2013
2/3/2014 09/03/2014
14/5/2014 25/05/2014
13/6/2014 22/06/2014
7/7/2014 20/07/2014
4/8/2014 17/08/2014