Ga naar hoofdinhoud

week - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een geheel getal dat het weeknummer representeert conform ISO 8601. Het weeknummer wordt berekend volgens de datuminterpretatie van de uitdrukking, in overeenstemming met de standaardinterpretatie van getallen.

Syntax:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

 

Return data type: geheel getal

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die moet worden geëvalueerd als tijdsstempel of uitdrukking die wordt herleid tot een tijdsstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
first_week_day

Als u niet first_week_day opgeeft, wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt als eerste dag van de week.

Als u een andere dag als eerste dag van de week wilt gebruiken, stelt u first_week_day in op:

 • 0 voor maandag
 • 1 voor dinsdag
 • 2 voor woensdag
 • 3 voor donderdag
 • 4 voor vrijdag
 • 5 voor zaterdag
 • 6 voor zondag

Het gehele getal dat door de functie wordt geretourneerd gebruikt nu de eerste dag van de week die u hebt ingesteld met first_week_day.

FirstWeekDay

broken_weeks

Als u broken_weeks (gebroken weken) niet specificeert, dan wordt de waarde van variabele BrokenWeeks gebruikt om te definiëren of weken al dan niet gebroken zijn.

Standaard wordt in Qlik Sense-functies gebruikgemaakt van ongebroken weken. Dit betekent dat:

 • In sommige jaren, week 1 begint in december en in andere jaren week 52 of 53 doorloopt tot in januari.
 • Week 1 altijd ten minste 4 dagen heeft in januari.

Het alternatief is om gebroken weken te gebruiken.

 • Week 52 of 53 lopen niet door tot in januari.
 • Week 1 begint op 1 januari en is, in de meeste gevallen, geen volle week.

De volgende waarden kunnen worden gebruikt:

 • 0 (= ongebroken weken gebruiken)
 • 1 (= gebroken weken gebruiken)

BrokenWeeks

reference_day

Als u reference_day (referentiedag) niet specificeert, dan wordt de waarde van variabele ReferenceDay gebruikt om te definiëren welke dag in januari wordt ingesteld als referentiedag om week 1 te definiëren. Standaard wordt in Qlik Sense-functies 4 gebruikt als de referentiedag. Dit betekent dat week 1 4 januari moet bevatten of, anders gezegd, dat week 1 altijd ten minste 4 dagen in januari moet hebben.

De volgende waarden kunnen worden gebruikt voor het instellen van een andere referentiedag:

 • 1 (= 1 januari)
 • 2 (= 2 januari)
 • 3 (= 3 januari)
 • 4 (= 4 januari)
 • 5 (= 5 januari)
 • 6 (= 6 januari)
 • 7 (= 7 januari)

ReferenceDay

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!