Ga naar hoofdinhoud

now - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een tijdstempel van de huidige tijd op basis van de systeemklok. De standaardwaarde is 1.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timer_mode

Kan de volgende waarden hebben:

0 (tijd van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens)
1 (tijd van de functieaanroep)
2 (tijd wanneer de app werd geopend)

InformatieAls u de functie gebruikt in een script voor het laden van gegevens, resulteert timer_mode=0 in de tijd van de als laatste voltooide laadbewerking voor gegevens, terwijltimer_mode=1 de tijd van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens oplevert.

Examples and results:  

Scriptvoorbeelden
Voorbeeld Resultaat

now( 0)

Retourneert het tijdstip waarop de laatste laadbewerking voor gegevens is voltooid.

now( 1)

Bij gebruik in een visualisatie-uitdrukking wordt het tijdstip van de functieaanroep geretourneerd.

Bij gebruik in een script voor het laden van gegevens, wordt het tijdstip van de functieaanroep in de huidige laadbewerking voor gegevens geretourneerd.

now( 2)

Retourneert de tijd waarop de app werd geopend.