Ga naar hoofdinhoud

lunarweekstart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de maandweek die date bevat. Maanweken in Qlik Sense worden gedefinieerd door 1 januari als eerste dag van de week te nemen.

Syntax:  

LunarweekStart(date[, period_no[, first_week_day]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maanweek aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanweken aan en positieve waarden geven volgende maanweken aan.
first_week_day Een verschuiving kan groter of kleiner zijn dan nul. Hiermee wordt het begin van het jaar gewijzigd met het opgegeven aantal dagen en/of fracties van een dag.