Ga naar hoofdinhoud

lunarweekname - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een weergavewaarde voor het jaar en maanweeknummer dat overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van de week die date bevat. Maanweken in Qlik Sense worden gedefinieerd door 1 januari als eerste dag van de week te nemen.

Syntax:  

LunarWeekName(date [, period_no[, first_week_day]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maanweek aangeeft die date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanweken aan en positieve waarden geven volgende maanweken aan.
first_week_day Een verschuiving kan groter of kleiner zijn dan nul. Hiermee wordt het begin van het jaar gewijzigd met het opgegeven aantal dagen en/of fracties van een dag.