Ga naar hoofdinhoud

inyear - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het jaar valt dat base_date bevat.

Syntax:  

InYear (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Return data type: Booleaanse waarde

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan het jaar wordt geëvalueerd.
period_no Het jaar kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.