Ga naar hoofdinhoud

inquarter - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert True als timestamp binnen het kwartaal valt dat base_date bevat.

Syntax:  

InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Return data type: Booleaanse waarde

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan het kwartaal wordt geëvalueerd.
period_no

Het kwartaal kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.

first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.