Ga naar hoofdinhoud

inlunarweek - script- en diagramfunctie

Deze functie bepaalt of timestamp binnen de maanweek valt die base_date bevat. Maanweken in Qlik Sense worden gedefinieerd door 1 januari als eerste dag van de week te nemen.

Syntax:  

InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Return data type: Booleaanse waarde

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de maanweek wordt geëvalueerd.
period_no De maanweek kan worden verschoven met period_no. period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 de maanweek aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande maanweken aan en positieve waarden geven volgende maanweken aan.
first_week_day Een verschuiving kan groter of kleiner zijn dan nul. Hiermee wordt het begin van het jaar gewijzigd met het opgegeven aantal dagen en/of fracties van een dag.