Ga naar hoofdinhoud

daystart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel met de eerste milliseconde van de dag in het argument time. De standaarduitvoernotatie is de TimestampFormat die is ingesteld in het script.

Syntax:  

DayStart(time[, [period_no[, day_start]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
time De te evalueren tijdstempel.
period_no period_no is een geheel getal, of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de dag aangeeft die time bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande dagen aan en positieve waarden geven volgende dagen aan.
day_start Als u dagen wilt opgeven die niet om middernacht beginnen, geeft u een verschuiving aan als een fractie van een dag in day_start. Bijvoorbeeld 0.125 om 03:00 uur aan te geven.