Ga naar hoofdinhoud

daynumberofyear - script- en diagramfunctie

Deze functie berekent het dagnummer van het jaar waarbinnen een tijdstempel valt. De berekening wordt uitgevoerd vanaf de eerste milliseconde van de eerste dag van het jaar, maar de beginmaand kan worden verschoven.

Syntax:  

DayNumberOfYear(timestamp[,start_month])

Return data type: geheel getal

De functie gebruikt altijd jaren van 366 dagen.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum.
start_month Door een start_month tussen 2 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een boekjaar dat begint op 1 maart, geeft u start_month = 3 op.