Ga naar hoofdinhoud

daynumberofquarter - script- en diagramfunctie

Deze functie berekent het dagnummer van het kwartaal waarbinnen een tijdstempel valt.

Syntax:  

DayNumberOfQuarter(timestamp[,start_month])

Return data type: geheel getal

De functie gebruikt altijd jaren van 366 dagen.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De te evalueren datum.
start_month Door een start_month tussen 2 en 12 op te geven (1 indien weggelaten), kunt u het begin van het jaar naar voren verplaatsen naar de eerste dag van een andere maand. Als u bijvoorbeeld wilt werken met een boekjaar dat begint op 1 maart, geeft u start_month = 3 op.