Ga naar hoofdinhoud

age - script- en diagramfunctie

De functie age retourneert de leeftijd op het tijdstip van de timestamp (in voltooide jaren) van iemand die is geboren op date_of_birth.

Syntax:  

age(timestamp, date_of_birth)

Kan een uitdrukking zijn.

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
timestamp De tijdstempel, of uitdrukking die wordt herleid tot een tijdstempel, tot waar het voltooide aantal jaren moet worden berekend.
date_of_birth Geboortedatum van de persoon van wie de leeftijd wordt berekend. Kan een uitdrukking zijn.