Ga naar hoofdinhoud

addmonths - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert de datum n maanden na startdate of, als n negatief is, de datum n maanden vóór startdate.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Return data type: dual

De functie AddMonths retourneert een dubbele waarde met zowel de tekenreeks als de getalswaarde. De functie neemt de numerieke waarde van de invoeruitdrukking en genereert een tekenreeks die het getal vertegenwoordigt. De tekenreeks wordt weergegeven, terwijl de numerieke waarde wordt gebruikt voor alle numerieke berekeningen en sorteringen.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
startdate De startdatum als tijdstempel, bijvoorbeeld '2012-10-12'.
n Aantal maanden als een positief of negatief geheel getal.
mode Geeft aan of de maand relatief tot het begin of het eind van de maand is toegevoegd. Standaardmodus is 0 voor toevoegingen relatief tot het begin van de maand. Stel modus in op 1 voor toevoegingen relatief tot het eind van de maand. Als de modus is ingesteld op 1 en de invoerdatum de 28ste of later is, controleert de functie hoeveel dagen er op de startdatum nog resteren voordat het eind van de maand is bereikt. Hetzelfde aantal dagen dat resteert voordat het eind van de maand is bereikt, wordt ingesteld op de geretourneerde datum.