Ga naar hoofdinhoud

MissingCount - scriptfunctie

MissingCount() retourneert het aantal ontbrekende waarden dat is geaggregeerd in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntax:  

MissingCount ( [ distinct ] expr)

Return data type: geheel getal

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr Expression De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
distinct Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in onze app toe om het resultaat te bekijken.

Als u dezelfde weergave wilt als in de onderstaande resultatenkolom, schakelt u in het eigenschappenvenster onder Sorteren over van Automatisch naar Aangepast en schakelt u numeriek en alfabetisch sorteren uit.

Scriptvoorbeelden
Voorbeeld Resultaat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

MissCount1:

LOAD Customer,MissingCount(OrderNumber) as MissingOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Load MissingCount(OrderNumber) as TotalMissingCount Resident Temp;

Customer MissingOrdersByCustomer

Astrida 0

Betacab 1

Canutility 2

Divadip 0

 

De tweede opdracht geeft als resultaat:

TotalMissingCount

3

in een tabel met die dimensie.

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD MissingCount(distinct OrderNumber) as TotalMissingCountDistinct Resident Temp;

TotalMissingCountDistinct

1

omdat er slechts één OrderNumber is, ontbreekt er één waarde.