Ga naar hoofdinhoud

class - script- en diagramfunctie

De functie class wijst de eerste parameter toe aan een klasse-interval. Het resultaat is een duale waarde met a<=x<b als de tekstwaarde, waarbij a en b de boven- en ondergrens van het bereik zijn, en met de ondergrens als numerieke waarde.

Syntax:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
interval Een getal dat de bin-breedte aanduidt.
label Een willekeurige tekenreeks die de 'x' in de resultaattekst kan vervangen.
offset Een getal die kan worden gebruikt als verschil met het standaardbeginpunt van de classificatie. Het standaardbeginpunt is meestal 0.