Ga naar hoofdinhoud

alt - script- en diagramfunctie

De functie alt retourneert de eerste parameter waaraan een geldige numerieke waarde kan worden toegewezen. Als deze niet wordt gevonden, wordt de laatste parameter geretourneerd. U kunt een willekeurig aantal parameters gebruiken.

Syntax:  

alt(expr1[ , expr2 , expr3 , ...] , else)

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
expr1 De eerste uitdrukking voor controle op een geldige getalsnotatie.
expr2 De tweede uitdrukking voor controle op een geldige getalsnotatie.
expr3 De derde uitdrukking voor controle op een geldige getalsnotatie.
else Waarde die moet worden geretourneerd als geen van de voorafgaande parameters een geldige getalsnotatie heeft.

De alt -functie wordt vaak gebruikt met interpretatiefuncties voor getallen of datums. Op die manier kan Qlik Sense verschillende datumnotaties in een voorkeursvolgorde testen. De functie kan tevens worden gebruikt voor het afhandelen van NULL-waarden in numerieke uitdrukkingen.