Ga naar hoofdinhoud

Bladwijzers publiceren

U kunt bladwijzers die u naar Community heeft gemaakt, in het app-overzicht publiceren. Iedereen met toegang tot deze app kan deze bladwijzers toepassen.

Opmerking: U kunt alleen bladwijzers publiceren als onderdeel van een app die al is gepubliceerd.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op Bookmark om de bladwijzers te bekijken.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de bladwijzer die u wilt publiceren en selecteer vervolgens Publiceren.

    Het dialoogvenster Bladwijzer publiceren wordt weergegeven.

  3. Klik op Publiceren.

De bladwijzer wordt gepubliceerd en verplaatst van Mijn werkbladen naar Gepubliceerd door mij.

Andere gebruikers, met toegang tot deze app, treffen de gepubliceerde bladwijzer nu aan in hun sectie Community.

Tip: Bovendien kunt u de publicatie van een bladwijzer in de werkbladweergave ongedaan maken door met de rechtermuisknop te klikken op een bladwijzer in Bladwijzers.