Ga naar hoofdinhoud

RangeSum - script- en diagramfunctie

RangeSum() retourneert de som van een reeks waarden. Alle niet-numerieke waarden worden behandeld als 0, in tegenstelling tot de +-operator.

Syntax:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriek

Arguments:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
ArgumentBeschrijving
first_exprDe uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
ExpressionOptionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Limitations:  

De functie RangeSum behandelt alle niet-numerieke waarden als 0, in tegenstelling tot de operator +.

Examples and results:  

Voorbeelden
Voorbeelden Resultaten
RangeSum (1,2,4)

retourneert 7

RangeSum (5,'abc') retourneert 5
RangeSum (null( ))

retourneert 0

Example:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeSum voor elk van de records in de tabel.

Resultaattabel
RangeID MyRangeSum
1 21
2 12
3 18
4 38
5 19
6 15

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Retourneert de som van de drie waarden van MyField): van de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeSum().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

TipSchakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
Voorbeeldgegevens
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
8 20
18 28
5 31
9 32

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;