Ga naar hoofdinhoud

RangeOnly - script- en diagramfunctie

RangeOnly() is een duale functie die een waarde retourneert als de uitdrukking één enkele unieke waarde oplevert. Als dat niet het geval is, retourneert de functie de waarde NULL.

Syntax:  

RangeOnly(first_expr[, Expression])

Return data type: duaal

Arguments:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
RangeOnly (1,2,4)

Retourneert NULL

RangeOnly (5,'abc') Retourneert NULL
RangeOnly (null( ), 'abc')

Retourneert 'abc'

RangeOnly(10,10,10) retourneert 10

Meer informatie