Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

RowNo - diagramfunctie

RowNo() retourneert het nummer van de huidige rij in het huidige kolomsegment in een tabel. Voor bitmapdiagrammen wordt met RowNo() het nummer van de huidige rij in het equivalent van de standaard tabel voor het diagram geretourneerd.

Als de tabel of het equivalent van de tabel meerdere verticale dimensies heeft, omvat het huidige kolomsegment alleen rijen met dezelfde waarden als de huidige rij in alle dimensiekolommen, met uitzondering van de kolom waarin de laatste dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.

InformatieHet is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in diagrammen of op uitdrukkingskolommen in tabellen als wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van het diagram. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld.

Syntax:  

RowNo([TOTAL])

Return data type: geheel getal

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
TOTAL

Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

Het aggregatiebereik definiëren

Examples and results:  

Data
Customer UnitSales Row in Segment Row Number
Astrida 4 1 1
Astrida 10 2 2
Astrida 9 3 3
Betacab 5 1 4
Betacab 2 2 5
Betacab 25 3 6
Canutility 8 1 7
Canutility   2 8
Divadip 4 1 9
Divadip   2 10
Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten
Maak een visualisatie die bestaat uit een tabel met de dimensies Customer, UnitSales en voeg RowNo( ) en RowNo(TOTAL) toe als metingen met het label Rij in segment en Row Number.

De kolom Row in Segment toont de resultaten 1,2,3 voor het kolomsegment dat de waarden bevat van UnitSales voor klant Astrida. De rijnummering begint vervolgens opnieuw bij 1 voor het volgende kolomsegment, Betacab.

In de kolom Row Number worden de dimensies die kunnen worden gebruikt om het aantal rijen in de tabel te tellen buiten beschouwing gelaten.

Voeg de volgende uitdrukking toe:

IF( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))

als een meting.

Deze uitdrukking retourneert 0 voor de eerste rij in elk kolomsegment, zodat de kolom er als volgt uitziet:

0, 2.25, 1.1111111, 0, 2.5, 5, 0, 2.375, 0 en 4.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Meer informatie