Ga naar hoofdinhoud

FieldValue - script- en diagramfunctie

FieldValue() retourneert de waarde die is gevonden in positie elem_no van het veld field_name (op volgorde van laden).

Syntax:  

FieldValue(field_name , elem_no)

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name Naam van het veld waarvoor de waarde is vereist. Bijvoorbeeld de kolom in een tabel. Moet worden opgegeven als een tekenreekswaarde. Dit betekent dat de veldnaam tussen enkele aanhalingstekens moet staan.
elem_no Het positienummer (elementnummer) van het veld, na de laadvolgorde, waarvoor de waarde wordt geretourneerd. Dit kan overeenkomen met de rij in een tabel, maar het is afhankelijk van de volgorde waaraan de elementen (rijen) worden geladen.

Limitations:  

Als elem_no groter is dan het aantal veldwaarden, wordt NULL geretourneerd.

Examples and results:  

In de volgende voorbeelden wordt gebruikgemaakt van het veld: First name uit de tabel Names.

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten

Voeg de voorbeeldgegevens toe aan uw app en voer deze uit.

De tabel Names is geladen, zoals in de steekproefgegevens.

- diagramfunctie Voeg in een tabel die de dimensie First name bevat het volgende in als een meting:

 

FieldValue('First name','1')

John, aangezien John als eerste wordt weergegeven in de laadvolgorde van het veld First name. Houd er rekening mee dat John in een filtervak als nummer 2 van boven zou worden weergegeven, na Jane, omdat hierbij alfabetisch wordt gesorteerd en niet op laadvolgorde.

FieldValue('First name','7')

NULL aangezien er slechts 6 waarden in het veld First name zijn.

- scriptfunctie Gegeven dat de tabel Names is geladen, zoals in de voorbeeldgegevens:

 

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

MyPos1=John, aangezien 'John' als eerste wordt weergegeven in de laadvolgorde van het veld First name.

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;

MyPo2s= - (Null), aangezien er slechts 6 waarden in het veld First name zijn.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

John1:

Load FieldValue('First name',1) as MyPos1

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldValue('First name',7) as MyPos2

Resident Names;