Ga naar hoofdinhoud
Frac - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

Frac - script- en diagramfunctie

Frac() retourneert het breukgedeelte van x.

De fractie is zodanig geformuleerd dat Frac(x ) + Floor(x ) = x. In eenvoudige termen betekent dit dat het fractionele deel van een positief getal het verschil is tussen het getal (x) en het gehele getal dat hieraan voorafgaat.

Bijvoorbeeld: Het fractionele deel van 11,43 = 11,43 - 11 = 0,43

Voor een negatief getal, bijvoorbeeld –1,4, Floor(-1.4) = –2, hetgeen het volgende resultaat oplevert:

Het fractionele deel van –1,4 = 1,4 - (-2) = –1,4 + 2 = 0,6

Syntax:  

Frac(x)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
x Getal waarvoor fractie wordt geretourneerd.

Examples and results:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeelden Resultaten
Frac( 11.43 )

retourneert 0,43

Frac( -1.4 )

retourneert 0,6