Ga naar hoofdinhoud

Uw kalenderperioden configureren

Kalenderperioden maken gebruik van uw kalendergroepen om standaardperioden voor analyses te maken in Insight Advisor.

U kunt kalenderperioden gebruiken om tijdsperioden voor analyses te definiëren in een analyse van Insight Advisor. U maakt kalenderperioden op basis van uw kalendergroepen. Kalenderperioden kunnen relatief zijn en betrekking hebben op een periode die gerelateerd is aan de huidige datum. U kunt bijvoorbeeld een relatieve periode maken die betrekking heeft op de huidige maand. Kalenderperioden kunnen gebruikmaken van de laatst opgenomen waarde in uw gegevens. U kunt een periode maken om de gegevens van de afgelopen maand weer te geven. App-gebruikers kunnen kalenderperioden toepassen op inzichtdiagrammen in Insights.

Met de functie gedrag kunt u ook standaardkalenderperioden voor groepen definiëren. Hiermee wordt gegarandeerd dat Insight Advisor standaard deze kalenderperiode gebruikt bij het maken van diagrammen voor velden in die groep.

Waarom zou u kalenderperioden definiëren?

Kalenderperioden zijn handig omdat dit een specifieke analyseperiode voor uw gegevens biedt. Als voor Insight Advisor geen specifieke tijdsperiode wordt opgegeven, zoals in 2020 of voor december, worden alle beschikbare gegevens gebruikt. Als u kalenderperioden opgeeft, kunnen app-gebruikers veel eenvoudiger gegevens van specifieke perioden bekijken en vergelijken.

U kunt bijvoorbeeld de verkopen per product bekijken. Navigeer naar Insights en voer in: verkopen per product weergeven. Als u specifieke verkoopperioden wilt bekijken, zoals de gegevens van de meest recente maand of een vergelijking van het meest recente jaar met vorig jaar, moet u nieuwe query's invoeren. Door het maken van kalenderperioden, kunt u deze perioden bekijken als u een query opgeeft, zonder nieuwe query's te hoeven maken.

De kalenderperiode Laatste maand maken

Deze kalenderperiode toont de resultaten voor de laatst voltooide maand in de gegevens en vergelijkt deze met dezelfde maand van vorig jaar.

 1. Klik op Kalenderperiode maken.

 2. Selecteer Orderdatum.

 3. Voer voor Naam kalenderperiode de Laatste maand in

 4. Voor Interval kalenderperiode selecteert u Maand van jaar.

 5. Selecteer Laatst gesorteerde waarde gebruiken

 6. Klik op Maken.

De jaarkalenderperiode maken

Deze kalenderperiode toont de resultaten van de gegevens voor het recentste jaar. In deze zelfstudie is dat 2020.

 1. Klik op Kalenderperiode maken.

 2. Selecteer Orderdatum.

 3. Voor Naam kalenderperiode voert u Afgelopen jaar in.

 4. Voor Interval kalenderperiode selecteert u Jaar.

 5. Selecteer Laatst gesorteerde waarde gebruiken

 6. Klik op Maken.

Resultaten

Navigeer naar Insights en zoek naar verkopen per product weergeven. Selecteer het overeenkomende resultaat. In Insight-eigenschappen verschijnt de nieuwe eigenschap Analyseperiode.Selecteer deze en selecteer vervolgens Laatste maand om de periode toe te passen op het diagram.

De kalenderperiode Laatste maand is toegepast op een inzichtdiagram

Insights chart with Month comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for December 2020 and one for November 2020

Vervolgens past u de kalenderperiode Afgelopen jaar toe.

De kalenderperiode Afgelopen jaar is toegepast op een inzichtdiagram

Insights chart with Month comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for the current year and one for the previous year

Er zijn twee extra analysetypen beschikbaar in Insight Advisor als er kalenderperioden beschikbaar zijn: periodewijzigingen en prestaties tijdens periode ten opzichte van doel Deze bieden een scala aan diagrammen voor het analyseren van de periode en de veranderingen daarin.

Klik op Analyses verkennen onder Analyseperiode. Er zijn twee analyses waaruit u kunt kiezen. Als eerste selecteert u Periodewijzigingen. Periodewijzigingen tonen een KPI en staafdiagram voor de wijzigingen van de sum(Sales) delta tussen de twee perioden. Bij een klein aantal dimensies wordt de watervalgrafiek weergegeven in plaats van een staafdiagram.

Analyse van periodewijzigingen

A screenshot of the period changes analysis. A KPI shows the change in the sum(Sales) detla between 2020 December and 2020 November. A bar chart shows the changes for each product between 2020 November and 2020 December. A scatter plot shows the sum of sales changes by product name by overall contribution and amount between 2020 November and 2020 December.

Klik op Sluiten en scrol terug naar de staafdiagram. Klik op Analyses verkennen en kies nu voor Gedetailleerde periodeanalyse. Hiermee krijgt u de prestaties tijdens een periode ten opzichte van het doel. Er worden vier diagrammen weergegeven waarin wordt gemeten of de doelwaarden voldoen aan deze periode. U kunt de parameters wijzigen in Inzichteigenschappen om te definiëren welke waarden voldoen, bijna voldoen en welke niet voldoen.

Prestatie van periode ten opzichte van doel

Period performance against target analysis for the sum of Sales by product name. Four charts are displayed. A gauge shows how the target was met overall. A pie chart shows the percentage that met or missed the target. A table shows product name by product name the sales results and if they met or missed the target. A bar shart shows the change the sum of sales by productname for 2020 November and 2020 December.

Onder Parameter, wijzigt u de limiet voor niet voldoen in 100 en het limiet voor voldoen in 105. De gedetailleerde analyse voor de periode wordt bijgewerkt voor de nieuwe doelwaarden.

Bijgewerkte prestaties van periode ten opzichte van de doelanalyse

The updated performance against target analysis, showing the tables updated for the threshold of missing a target being 100 and the theshold of meeting a target being 105.

U ziet dat gebruikers met behulp van kalenderperioden snel de gewenste perioden in Insight Advisor kunnen bekijken.