Ga naar hoofdinhoud

Koppeling met een masteritem ongedaan maken

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een dimensie of meting die is verbonden met een masterdimensie of mastermeting, moet u eerst de verbinding van deze dimensie met de mastermeting verbreken. De dimensie of meting in uw visualisatie is dan onafhankelijk en er bestaat geen verbinding met het masteritem in het bedrijfsmiddelenvenster.

Koppeling ongedaan maken vanuit het eigenschappenvenster

Een gekoppelde dimensie of meting die wordt gebruikt in een visualisatie kan ontkoppeld worden vanuit het eigenschappenvenster.

Doe het volgende:

 1. Klik op Werkblad bewerken.

  Het eigenschappenvenster wordt geopend aan de rechterzijde.

 2. Selecteer de visualisatie op het werkblad.

  De eigenschappen van de geselecteerde visualisatie worden weergegeven in het eigenschappenvenster.

 3. Zoek onder Gegevens de dimensie of meting en klik hierop.

  Een gekoppelde dimensie of meting wordt aangeduid met het symbool . Unlink.

 4. Klik op Unlink.

  Er verschijnt een dialoogvenster om aan te geven dat u op het punt staat de koppeling met een masteritem te verbreken.

 5. Klik op OK.

U kunt de dimensie of meting die wordt gebruikt in de visualisatie op het werkblad nu bewerken zonder dat de wijzigingen invloed hebben op andere dimensies of metingen.

InformatieU kunt alleen de koppeling met een enkele dimensie verbreken niet met een drill-downdimensie.