Ga naar hoofdinhoud

De titel en beschrijving van een app wijzigen

U kunt de titel en beschrijving van uw apps. Bij het maken van een nieuwe app, wordt de naam van de app als titel gebruikt. Als u de titel wijzigt, verandert de naam van de app niet.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op Edit in het informatiegebied van de app.
  2. Bewerk Titel en Beschrijving.
  3. Klik op Checkmark om het bewerken te beëindigen.

Uw wijzigingen worden opgeslagen.

InformatieU kunt alleen de titel en beschrijving van een niet-gepubliceerde app wijzigen.