Ga naar hoofdinhoud

Problemen oplossen - Exporteren

In deze sectie worden de problemen beschreven die kunnen optreden bij het exporteren van gegevens of presentaties in Qlik Sense.

Anonieme gebruikers kunnen geen app-gegevens exporteren.

Ik wil anonieme gebruikers gegevens laten exporteren, bijvoorbeeld als afbeelding/PDF-bestand/gegevens voor visualisaties.

Possible cause  

Er is geen beveiligingsregel waarmee ik anonieme gebruikers het recht kan verlenen voor het exporteren van gegevens.

Proposed action  

U kunt het exporteren van gegevens inschakelen voor anonieme gebruikers door een kopie van de beveiligingsregel ExportAppData te maken en deze kopie zo aan te passen dat deze alleen resource.HasPrivilege("read") bevat bij Voorwaarden. Zie In Qlik Sense geïnstalleerde beveiligingsregels (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Het lukt niet om een visualisatie als afbeelding te exporteren.

Ik heb geprobeerd een visualisatie als een afbeelding te exporteren maar de export is mislukt.

Possible cause  

De visualisatie die u wilt exporteren is te groot. Een geëxporteerde afbeelding mag maximaal 2.000 bij 2.000 pixels groot zijn.

Proposed action  

Als u gaat exporteren, kiest u in het dialoogvenster Afbeeldingsinstellingen de knop Aangepast en stelt u de afbeeldingsgrootte in op 2.000 bij 2.000 pixels.

Ik heb lege tekens in PDF-bestanden

Ik heb lege tekens in PDF-bestanden die zijn gemaakt bij het exporteren van presentaties met labels in het Japans, Koreaans, Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees.

Possible cause  

Het exporteren van een presentatie met deze talen vereist dat het gewenste lettertype, of anders het standaardlettertype Times New Roman wordt gebruikt. Times New Roman biedt geen ondersteuning voor Japans, Koreaans, Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees.

Dit geldt alleen voor tekst in titel- of alineaobjecten in de presentatie. Het is niet van toepassing op ingesloten visualisaties.

Indien ja, ja-JP, ko, ko-KR, ZH-CN of ZH-TW is opgegeven bij de instelling CollationLocale voor de app in de editor voor het laden van gegevens, gebruikt de exportfunctie het eerste beschikbare lettertype uit de volgende geordende lijsten voor het genereren van PDF:

Beschikbare lettertypen
Taal voor CollationLocale Lettertypestack
Vereenvoudigd Chinees SimSun, SimHei, FangSong
Traditioneel Chinees PMingLiU, MingLiU, Microsoft JhengHei, Microsoft JhengHei UI
Japans Meiryo, Meiryo UI, Yu Gothic, Yu Gothic UI, MS UI Gothic
Koreaans Malgun Gothic, BatangChe

Als een lettertype in de lijst hierboven niet wordt gevonden en tekens in uw presentatie een Chinees, Koreaans of Japans lettertype vereisen, wordt dit niet afgedrukt. Er wordt alleen een lege ruimte weergegeven.

Proposed action  

Installeer een van de gebruikte lettertypen voor het exporteren van PDF voor de taal die u gebruikt. U kunt het lettertype niet kiezen omdat het systeem alleen lettertypen in de tabel gebruikt in de aangegeven volgorde.

Zorg ervoor dat u labels gebruikt in dezelfde taal als u instelt in de CollationLocale. Als deze verschillen, worden alleen gemeenschappelijke tekens correct weergegeven in het gemaakte rapport.

Talen waarbij van rechts naar links wordt gelezen, zoals Arabisch of Hebreeuws, worden momenteel niet ondersteund voor labels.

Ik heb mijn tabel geëxporteerd, maar de rij met totalen ontbreekt.

Ik heb een tabel van mijn visualisatie geëxporteerd, maar de rij met de berekening van de totalen ontbreekt in het geëxporteerde bestand.

Possible cause  

Alleen de eigenlijke gegevens in de tabel worden geëxporteerd.

Proposed action  

Stel in het geëxporteerde bestand de berekening van de totalen opnieuw in.

Ik heb een werkblad geëxporteerd, maar de tabellen voor gegevensweergave zijn weer gewijzigd in visualisaties.

Ik heb een volledig werkblad geëxporteerd, maar alle visualisaties die ik in tabellen met gegevens had gewijzigd, zijn weer teruggezet naar de oorspronkelijke visualisaties.

Possible cause  

De gegevensweergave van een visualisatie kan niet worden geëxporteerd.

Proposed action  

Exporteer de gegevens voor elke visualisatie met de optie Gegevens exporteren.