Ga naar hoofdinhoud

Avg - scriptfunctie

Avg() retourneert de gemiddelde waarde van de geaggregeerde gegevens in de uitdrukking voor een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntax:  

Avg([DISTINCT] expr)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
DISTINCT Als het woord distinct voor de uitdrukking staat, worden alle duplicaten genegeerd.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat

Temp:

crosstable (Month, Sales) load * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar||Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

Avg1:

LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 48.916667

Betacab 44.916667

Canutility 56.916667

Divadip 63.083333

Dit kan worden gecontroleerd in het werkblad door een tabel te maken die de volgende meting bevat:
Sum(Sales)/12

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD Customer,Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 43.1

Betacab 43.909091

Canutility 55.909091

Divadip 61

Alleen de distinctieve waarden worden geteld. Deel het totaal door het aantal niet-dubbele waarden.