Ga naar hoofdinhoud

Bit-operatoren

Alle bit-operatoren zetten de operanden om in (of kappen ze af tot) ondertekende gehele getallen (32-bits) en retourneren het resultaat op dezelfde wijze. Alle bewerkingen worden bit voor bit uitgevoerd. Als een operand niet kan worden geïnterpreteerd als een getal, zal de bewerking NULL retourneren.

bitnot Inverse op bitniveau.

Unaire operator. De bewerking retourneert de logische inverse van de operand die bit voor bit wordt uitgevoerd.

Example:  

bitnot 17 retourneert -18

bitand AND op bitniveau.

De bewerking levert de logische AND op van de operanden die bit voor bit worden uitgevoerd.

Example:  

17 bitand 7 retourneert 1

bitor OR op bitniveau.

De bewerking levert de logische OR op van de operanden die bit voor bit worden uitgevoerd.

Example:  

17 bitor 7 retourneert 23

bitxor XOR op bitniveau.

De bewerking retourneert de logische exclusieve OR van de operanden die bit voor bit worden uitgevoerd.

Example:  

17 bitxor 7 retourneert 22

>> Bit naar rechts verschuiven.

De bewerking retourneert de eerste operand die naar rechts is verschoven. Het aantal stappen wordt gedefinieerd in de tweede operand.

Example:  

8 >> 2 retourneert 2

<< Bit naar links verschuiven.

De bewerking retourneert de eerste operand die naar links is verschoven. Het aantal stappen wordt gedefinieerd in de tweede operand.

Example:  

8 << 2 retourneert 32