Ga naar hoofdinhoud

LookUp - scriptfunctie

OP DEZE PAGINA

LookUp - scriptfunctie

Lookup() zoekt u een tabel die al is geladen en retourneert de waarde van field_name die overeenkomt met het eerste exemplaar van de waarde match_field_value in het veld match_field_name. De tabel kan de huidige tabel zijn of een andere tabel die eerder is geladen.

Syntax:  

lookup(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
field_name Naam van het veld waarvoor de retourwaarde is vereist.De invoerwaarde moet worden aangegeven als een tekenreeks (bijvoorbeeld literal tussen aanhalingstekens).
match_field_name Naam van het veld waarin match_field_value moet worden opgezocht. De invoerwaarde moet worden aangegeven als een tekenreeks (bijvoorbeeld literal tussen aanhalingstekens).
match_field_value Waarde die moet worden opgezocht in het veld match_field_name.
table_name

Naam van de tabel waarin de waarde moet worden opgezocht. De invoerwaarde moet worden aangegeven als een tekenreeks (bijvoorbeeld literal tussen aanhalingstekens).

Als table_name wordt weggelaten, wordt de huidige tabel aangenomen.

Opmerking: Argumenten zonder aanhalingstekens verwijzen naar de huidige tabel. Als u naar andere tabellen wilt verwijzen, zet u een argument tussen enkele aanhalingstekens.

Limitations:  

De volgorde waarin de zoekopdracht wordt uitgevoerd is de laadvolgorde, tenzij de tabel het resultaat is van complexe bewerkingen, zoals joins, waarbij de volgorde niet goed is gedefinieerd. Zowel field_name als match_field_name moeten velden in dezelfde tabel zijn, aangegeven met table_name.

Als geen waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Opmerking: De functie Lookup() is flexibel en kan toegang verkrijgen tot elke eerder geladen tabel. Deze functie is echter traag in vergelijking met de functie Applymap().