Ga naar hoofdinhoud

quarterend - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de laatste milliseconde van het kwartaal dat date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntax:  

QuarterEnd(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.