Ga naar hoofdinhoud

converttolocaltime - script- en diagramfunctie

Converteert een UTC- of GMT-tijdstempel naar een lokale tijd met twee representaties. De plaats kan een reeks steden, plaatsen en tijdzones overal ter wereld zijn. 

Syntax:  

ConvertToLocalTime(timestamp [, place [, ignore_dst=false]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
timestamp De tijdstempel of uitdrukking die wordt herleid tot een tijdstempel waarnaar moet worden geconverteerd.
place

Een plaats of tijdzone uit de tabel met geldige plaatsen en tijdzones hieronder. U kunt ook gebruikmaken van GMT of UTC om de lokale tijd te definiëren. De volgende waarden en tijdverschuivingsbereiken zijn geldig:

  • GMT
  • GMT-12:00 - GMT-01:00
  • GMT+01:00 - GMT+14:00
  • UTC
  • UTC-12:00 - UTC-01:00
  • UTC+01:00 - UTC+14:00
Opmerking: U kunt alleen standaard tijdverschuivingen gebruiken. Het is niet mogelijk een willekeurige tijdverschuiving te gebruiken, bijvoorbeeld GMT-04:27.
ignore_dst Stel in op True als u DST (zomertijd) wilt negeren.

Bij de resulterende tijd wordt rekening gehouden met zomertijd, tenzij ignore_dst is ingesteld op True.

Geldige plaatsen en tijdzones
Abu Dhabi Central America Kabul Newfoundland Tashkent
Adelaide Central Time (US & Canada) Kamchatka Novosibirsk Tbilisi
Alaska Chennai Karachi Nuku'alofa Tehran
Amsterdam Chihuahua Kathmandu Osaka Tokyo
Arizona Chongqing Kolkata Pacific Time (US & Canada) Urumqi
Astana Copenhagen Krasnoyarsk Paris Warsaw
Athens Darwin Kuala Lumpur Perth Wellington
Atlantic Time (Canada) Dhaka Kuwait Port Moresby West Central Africa
Auckland Eastern Time (US & Canada) Kyiv Prague Vienna
Azores Edinburgh La Paz Pretoria Vilnius
Baghdad Ekaterinburg Lima Quito Vladivostok
Baku Fiji Lisbon Riga Volgograd
Bangkok Georgetown Ljubljana Riyadh Yakutsk
Beijing Greenland London Rome Yerevan
Belgrade Greenwich Mean Time : Dublin Madrid Samoa Zagreb
Berlin Guadalajara Magadan Santiago  
Bern Guam Mazatlan Sapporo  
Bogota Hanoi Melbourne Sarajevo  
Brasilia Harare Mexico City Saskatchewan  
Bratislava Hawaii Mid-Atlantic Seoul  
Brisbane Helsinki Minsk Singapore  
Brussels Hobart Monrovia Skopje  
Bucharest Hong Kong Monterrey Sofia  
Budapest Indiana (East) Moscow Solomon Is.  
Buenos Aires International Date Line West Mountain Time (US & Canada) Sri Jayawardenepura  
Cairo Irkutsk Mumbai St. Petersburg  
Canberra Islamabad Muscat Stockholm  
Cape Verde Is. Istanbul Nairobi Sydney  
Caracas Jakarta New Caledonia Taipei  
Casablanca Jerusalem New Delhi Tallinn