Ga naar hoofdinhoud

Only - scriptfunctie

OP DEZE PAGINA

Only - scriptfunctie

Only() retourneert een waarde als er één, en niet meer dan één, mogelijk resultaat is voor de geaggregeerde gegevens. Als records slechts één waarde bevatten, wordt die waarde geretourneerd, anders wordt NULL geretourneerd. Gebruik de group by-clausule om meerdere records te evalueren. De functie Only() kan numerieke waarden en tekstwaarden retourneren.

Syntax:  

Only ( expr )

Return data type: dual

Argument Beschrijving
expr Expression De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in onze app toe om het resultaat te bekijken.

Als u dezelfde weergave wilt als in de onderstaande resultatenkolom, schakelt u in het eigenschappenvenster onder Sorteren over van Automatisch naar Aangepast en schakelt u numeriek en alfabetisch sorteren uit.

Voorbeeld Resultaat  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

Customer

Astrida

 

MyUniqIDCheck

1

omdat alleen klant Astrida volledige records heeft die CustomerID bevatten.

See also