Ga naar hoofdinhoud

De publicatie van een presentatie ongedaan maken

OP DEZE PAGINA

De publicatie van een presentatie ongedaan maken

U kunt een presentatie die u hebt gepubliceerd niet langer beschikbaar stellen aan anderen door de publicatie ervan ongedaan te maken.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op Story Mode om de presentaties weer te geven.

  2. Zoek de gepubliceerde presentatie onder Gepubliceerd door mij.
  3. Raak de presentatie lang aan of klik erop met de rechtermuisknop en selecteer Publicatie ongedaan maken.

    Het dialoogvenster Publicatie van presentatie ongedaan maken wordt weergegeven.

  4. Klik op Publicatie ongedaan maken.

    De publicatie van de presentatie wordt ongedaan gemaakt en het wordt verplaatst van Gepubliceerd door mij naar Mijn presentaties.

De presentatie is niet langer beschikbaar voor andere gebruikers van de app.

Tip: U kunt de publicatie van een presentatie in de presentatieweergave ook ongedaan maken door te klikken op  en Publicatie van presentatie ongedaan maken te selecteren of door een presentatie in de presentatienavigator lang aan te raken of er met de rechtermuisknop op te klikken.