Ga naar hoofdinhoud

Exporteren en afdrukken

U kunt gegevens inzichtelijk maken voor personen die geen toegang hebben tot het Qlik Sense-systeem door werkbladen en visualisaties te exporteren en af te drukken. U kunt bijvoorbeeld afstemmen met leveranciers en keuzes maken voor verzendingen op basis van uw gegevens.

U kunt werkbladen en visualisaties als PDFs en afbeeldingen exporteren.

Gegevens exporteren vanuit een visualisatie

Een werkblad exporteren

Een visualisatie downloaden

Een presentatie exporteren

Problemen oplossen - Exporteren