Ga naar hoofdinhoud

Richtlijnen voor gegevens en velden

Er gelden bepaalde conventies en beperkingen waarvan u zich bewust moet zijn bij het werken met Qlik Sense. Voorbeelden: de bovengrens van gegevenstabellen en velden, alsmede het maximale aantal geladen gegevens in Qlik Sense.

Richtlijnen voor hoeveelheid geladen gegevens

De hoeveelheid gegevens die kan worden geladen in Qlik Sense wordt hoofdzakelijk beperkt door de hoeveelheid primair geheugen van de computer.

Bovengrenzen voor gegevenstabellen en velden

Houd er bij het bouwen van zeer grote apps rekening mee dat een Qlik Sense -app niet meer dan 2.147.483.648 distinctieve waarden in één veld kan hebben.

Het aantal velden en gegevenstabellen alsmede het aantal tabelcellen en tabelrijen dat kan worden geladen, wordt uitsluitend beperkt door het beschikbare RAM.

Aanbevolen grens voor secties van het load-script

Het aanbevolen maximale aantal tekens voor gebruik per sectie in het load-script bedraagt 50.000 tekens.