Ga naar hoofdinhoud

Kurtosis - diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

Kurtosis - diagramfunctie

Kurtosis() retourneert de piekvorm van het bereik van geaggregeerde waarden in de uitdrukking of het veld, geïtereerd op de diagramdimensies.

Syntax:  

Kurtosis([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT voor de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van het diagram worden genegeerd.

Wanneer u TOTAL [<fld {.fld}>] gebruikt en de TOTAL-kwalificatie wordt gevolgd door een lijst van één of meer veldnamen als subset van de dimensievariabelen van het diagram, maakt u een subset van de totale mogelijke waarden.

Het aggregatiebereik definiëren

Limitations:  

De uitdrukking mag geen aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze interne aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de aggregatiefunctie Aggr, in combinatie met berekende dimensies.

Examples and results:  

Type Value                                      
Comparison 2 27 38 31 1 19 1 34 3 1 2 3 2 1 2 1 3 29 37 2
Observation 35 40 12 15 21 14 46 10 28 48 16 30 32 48 31 22 12 39 19 25
Voorbeeld Resultaat
Kurtosis(Value)

Voor een tabel met de dimensie Type en de meting Kurtosis(Value), is 1.252 het resultaat als Totalen worden weergegeven voor de tabel en de cijfernotatie is ingesteld op 3 significante posities. Voor Comparison is het 1.161 en voor Observation is het 1.115.

Kurtosis(TOTAL Value)) 1.252 voor alle waarden van Type, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat dimensies buiten beschouwing worden gelaten.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');