Ga naar hoofdinhoud

RangeTextCount - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeTextCount - script- en diagramfunctie

RangeTextCount() retourneert het aantal tekstwaarden in de uitdrukking of het veld.

Syntax:  

RangeTextCount(first_expr[, Expression])

Return data type: geheel getal

Arguments:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
RangeTextCount (1,2,4)

retourneert 0

RangeTextCount (5,'abc') retourneert 1
RangeTextCount (null( ))

retourneert 0

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeTextCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Retourneert het aantal tekstwaarden in de drie resultaten van de functie MaxString(MyField) uitgevoerd op de huidige rij en twee rijen boven de huidige rij.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Tip: Schakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
MyField MaxString(MyField) RangeTextCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10

10

0
abc abc 1
8 8 1
def def 2
xyz xyz 2
9 9 2

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

null()

'xyz'

9

] ;