Ga naar hoofdinhoud

RangeSkew - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeSkew - script- en diagramfunctie

RangeSkew() retourneert de waarde die correspondeert met de scheefheid van een reeks getallen.

Syntax:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriek

Arguments:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Limitations:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
rangeskew (1,2,4) retourneert 0,93521952958283
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Retourneert een glijdende scheefheid van het bereik van drie waarden dat wordt geretourneerd door de functie above() berekend op de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0,

1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;