Ga naar hoofdinhoud

RangeNumericCount - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeNumericCount - script- en diagramfunctie

RangeNumericCount() retourneert het aantal numerieke waarden in de uitdrukking of het veld.

Syntax:  

RangeNumericCount(first_expr[, Expression])

Return data type: geheel getal

Arguments:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
RangeNumericCount (1,2,4)

retourneert 3

RangeNumericCount (5,'abc') retourneert 1
RangeNumericCount (null( ))

retourneert 0

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeNumericCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Retourneert het aantal numerieke waarden in de drie resultaten van de functie MaxString(MyField) uitgevoerd op de huidige rij en twee rijen boven de huidige rij.

Tip: Schakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
MyField RangeNumericCount(Above(MaxString(MyField),0,3))
10 1
abc 1
8 2
def 1
xyz 1
9 1

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

def

xyz

9

] ;