Ga naar hoofdinhoud

RangeMaxString - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

RangeMaxString - script- en diagramfunctie

RangeMaxString() retourneert de laatste waarde die in de gesorteerde tekst van de uitdrukking of het veld wordt gevonden.

Syntax:  

RangeMaxString(first_expr[, Expression])

Return data type: tekenreeks

Arguments:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Examples and results:  

Voorbeelden Resultaten
RangeMaxString (1,2,4)

retourneert 4

RangeMaxString ('xyz','abc')

Retourneert 'xyz'
RangeMaxString (5,'abc') Retourneert 'abc'
RangeMaxString (null( ))

Retourneert NULL

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeMaxString (Above(MaxString(MyField),0,3))

Retourneert het laatste (in alfabetische volgorde) van de drie resultaten van de functie MaxString(MyField) uitgevoerd op de huidige rij en twee rijen boven de huidige rij.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Tip: Schakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
MyField RangeMaxString(Above(MaxString(MyField),0,3))
10

10

abc abc
8 abc
def def
xyz xyz
9 xyz

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;