Ga naar hoofdinhoud

Column - diagramfunctie

Column() retourneert de waarde in de kolom die overeenkomt met ColumnNo in een strakke tabel, waarbij dimensies buiten beschouwing worden gelaten. Zo retourneert Column(2) bijvoorbeeld de waarde van de tweede kolom met metingen.

Syntax:  

Column(ColumnNo)

Return data type: duaal

Arguments:  

Argument Beschrijving
ColumnNo Kolomnummer van een kolom in de tabel die een meting bevat.
Opmerking: De functie Column() negeert dimensiekolommen.

Limitations:  

Als ColumnNo verwijst naar een kolom waarvoor geen meting beschikbaar is, wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Recursieve oproepen retourneren een NULL-waarde.

Examples and results:  

Example: Percentage totale verkoop

Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 505 29.70
A AA 16 4 64 505 12.67
A BB 9 9 81 505 16.04
B BB 10 5 50 505 9.90
B CC 20 2 40 505 7.92
B DD 25 - 0 505 0.00
C AA 15 8 120 505 23.76
C CC 19 - 0 505 0.00

Example: Percentage verkoop voor geselecteerde klant

Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 295 50.85
A AA 16 4 64 295 21.69
A BB 9 9 81 295 27.46
Voorbeelden Resultaten

Order Value wordt als meting aan de tabel toegevoegd met de uitdrukking: Sum(UnitPrice*UnitSales).

Total Sales Value wordt als meting toegevoegd met de uitdrukking: Sum(TOTAL UnitPrice*UnitSales)

% Sales wordt als meting toegevoegd met de uitdrukking 100*Column(1)/Column(2)

Het resultaat van Column(1) wordt opgehaald uit de kolom Order Value, omdat dit de eerste metingkolom is.

Het resultaat van Column(2) wordt opgehaald uit de kolom Total Sales Value, omdat dit de tweede metingkolom is.

Zie de resultaten in de kolom % Sales in het voorbeeld Percentage totale verkoop.

Voer de selectie Customer A uit.

De selectie wijzigt de Total Sales Value, en dus de %Sales. Zie het voorbeeld Percentage verkoop voor geselecteerde klant.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');