Visualisaties van uw gegevens maken met de inzichtenadviseur

De inzichtenadviseur biedt een toegangspunt voor het verkennen van uw gegevens en het maken van visualisaties. De inzichtenadviseur gebruikt Qlik Cognitive Engine om visualisaties voor u te maken op basis van uw velden en masteritems, evenals geleerde precedenten voor het gebruik van velden in diagrammen.

U kunt de inzichtenadviseur doorzoeken om visualisaties weer te geven, waaronder nieuwe inzichtdiagrammen en bestaande visualisaties uit uw werkbladen. De inzichtenadviseur kan ook een set visualisaties genereren door uw gegevensverzameling te analyseren en diagrammen te maken die mogelijk interessant zijn.

Wanneer u de gegevens in uw app wijzigt, bijvoorbeeld door gegevens toe te voegen, tabellen te bewerken of velden te classificeren, kunnen de door de inzichtenadviseur gegenereerde inzichtdiagrammen veranderen. Wanneer de inzichtenadviseur in een gepubliceerde app wordt geopend, onderzoekt deze hoe velden en masteritems in het gegevensmodel worden gebruikt in dimensies, metingen en uitdrukkingen. Bij het maken van inzichtdiagrammen in andere apps kan de inzichtenadviseur dan leren van de eerdere interacties.

Inzichtdiagrammen kunnen worden toegevoegd aan bestaande of nieuwe werkbladen in uw app. Een inzichtdiagram kan ook worden gedownload als een afbeelding of PDF-bestand, of als een Excel-spreadsheet met de gegevens uit dat diagram. Ga voor meer informatie naar Een visualisatie exporteren en Gegevens exporteren vanuit een visualisatie.

Als u een diagram selecteert, wordt het diagram uitgevouwen en kunt u het interactief gebruiken. U kunt selecties uitvoeren in uw inzichtdiagrammen en deze selecties overdragen naar andere inzichtdiagrammen terwijl u andere inzichtdiagrammen verkent. Als u al selecties hebt uitgevoerd in bestaande diagrammen in uw werkbladen, blijven deze behouden wanneer u de inzichtenadviseur opent. Selecties zijn niet van invloed op de diagrammen die door de inzichtenadviseur worden gemaakt. Zie Ontdekken voor meer informatie over het verkennen van visualisaties en het uitvoeren van selecties.

De inzichtenadviseur ondersteunt toetsenbordnavigatie. Ga voor meer informatie naar Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen in Qlik Sense.

Waar kunt u de inzichtenadviseur gebruiken?

De inzichtenadviseur kent de volgende beperkingen:

 • Precedentgebaseerd leren is niet beschikbaar voor apps in de cloudhub.
 • Als de app is gepubliceerd kunt u alleen zoeken naar masteritems.
 • De inzichtenadviseur kan alleen voor niet-gepubliceerde apps worden gebruikt. Zoek naar visualisaties met Smart search als u de inzichtenadviseur niet kunt gebruiken.

Wat gebeurt er als u zoekt

Wanneer u een zoekopdracht intypt, gebruikt Qlik Sense velden die u expliciet hebt geselecteerd om visualisaties te retourneren. Qlik Sense gebruikt de velden waar u naar zoekt en de velden die de waarden bevatten waarnaar u zoekt. Er kunnen ook aanvullende velden aan visualisatie worden toegevoegd.

De inzichtenadviseur kan zoeken naar:

 • Veldnamen
 • Veldwaarden
 • Masteritems

Bij het genereren van resultaten onderzoekt de inzichtenadviseur uw gegevensmodel en de manier waarop velden in bestaande diagrammen en masteritems in uw app worden gebruikt. De inzichtenadviseur maakt gebruik van eventuele door u opgegeven precedenten voor het verbergen van inzichtdiagrammen, het instellen van velden als dimensies of metingen en het uitsluiten van velden van analyse. De inzichtenadviseur kan in Qlik Sense Enterprise ook gebruikmaken van precedenten die deze van andere gepubliceerde apps heeft geleerd als hierin een vergelijkbaar of identiek gegevensmodel is gebruikt.

De inzichtenadviseur in een app.

Insight advisor displaying insight charts in an app.

A: Velden en masteritems

Dit zijn de beschikbare bedrijfsmiddelen (velden en masteritems) voor het maken van inzichtdiagrammen. U kunt velden openen door op H te klikken en masteritems door op é te klikken.

B: Zoekveld voor inzichten

Voer in niet-gepubliceerde apps namen of waarden van velden en namen van masteritems in om te zoeken naar diagrammen waarin die velden worden gebruikt. Voer in gepubliceerde apps namen van masteritems in. Velden en masteritems die uit de bedrijfsmiddelen worden geselecteerd, worden aan het zoekveld voor inzichten toegevoegd.

C: Inzichtdiagrammen

Dit zijn de inzichtdiagrammen die door de inzichtenadviseur zijn gemaakt. De inzichtenadviseur geeft het aantal resultaten aan en splitst deze uit in het aantal gevonden resultaten, het aantal diagrammen dat al in uw werkbladen bestaat en het aantal diagrammen dat nieuw door de inzichtenadviseur is gegenereerd.

U kunt zien waarom het diagram is opgenomen door op Ô te klikken om de betrouwbaarheidsscore weer te geven. Het inzichtdiagram kan als afbeelding, PDF, of als een spreadsheet worden gedownload door te klikken op Export. U kunt een diagram uitvouwen door het te selecteren of door op s te klikken.

Als een inzichtdiagram nieuw is, kunt u het aan uw werkbladen toevoegen. Als het inzichtdiagram al bestaat, kunt u op de naam van het werkblad klikken, onderaan het diagram, om naar die pagina te gaan.

Als een inzichtdiagram u niet bevalt, kunt u het verbergen zodat het niet meer in toekomstige resultaten wordt opgenomen. U kunt verborgen diagrammen tonen en deze herstellen als u van gedachten verandert.

Inzichtdiagrammen bewerken

Nadat u een door de inzichtenadviseur voorgesteld diagram hebt uitgevouwen, kunt u enkele eigenschappen ervan bewerken. In de sectie Eigenschappen kunt u het Analysetype zien waarmee het diagram is gemaakt. Klik op D voor meer informatie over het gebruikte analysetype. U kunt de velden wijzigen die als Dimensies of Metingen zijn gebruikt, evenals de gebruikte aggregatie. Als er meerdere metingen of dimensies beschikbaar zijn, kunt u de volgorde ervan wijzigen door middel van slepen.

Ook kunt u de inzichtenadviseur precedenten leren voor het gebruik van velden in inzichtdiagrammen. Door tijdens het bewerken van een dimensie of meting op Help ons te leren te klikken, kunt u aangeven dat bepaalde velden alleen als dimensies of metingen dienen te worden gebruikt. U kunt velden ook uitsluiten van verdere inzichtdiagrammen. Als u een diagram bewerkt, kan de inzichtenadviseur leren van uw voorkeuren in dat diagram als u het aan een werkblad toevoegt of als u na het sluiten van de editor op Leren klikt. Door een gebruiker in de inzichtenadviseur ingestelde precedenten zijn alleen van toepassing op het exemplaar van de inzichtenadviseur van die gebruiker.

Visualisaties maken met de inzichtenadviseur

Opmerking:

Diagrammen die u vanuit de inzichtenadviseur aan het werkblad toevoegt, worden weergegeven als gegenereerd totdat de app wordt vernieuwd.

Doe het volgende:

 1. Klik in een werkblad in uw app op Inzichten.
 2. Als u diagrammen wilt genereren op basis van een analyse van uw gegevens, klikt u op Inzichten genereren.

 3. Als u diagrammen wilt genereren op basis van specifieke gegevens, selecteert u welke velden en masteritems moeten worden gebruikt.

  Selecteer de gegevens in de lijst met beschikbare bedrijfsmiddelen of zoek ze op basis van hun naam in het zoekveld.

 4. Ga als volgt te werk om een inzichtdiagram aan uw app toe te voegen:

  • Als u een diagram aan uw huidige werkblad wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen aan werkblad.
  • Als u een diagram aan een specifiek werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u het werkblad.
  • Als u het diagram aan een nieuw werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u Nieuw werkblad maken.

De inzichtenadviseur uitschakelen in een app

U kunt de inzichtenadviseur in een app uitschakelen door een variabele toe te voegen en vervolgens de app te vernieuwen. Door de inzichtenadviseur voor een gepubliceerde app uit te schakelen, voorkomt u dat de Precedents Service precedenten leert van de app. Wanneer de inzichtenadviseur wordt uitgeschakeld, leert de service niet langer de in dat gegevensmodel gebruikte aggregaties, dimensies en metingen voor gebruik in apps met een vergelijkbaar gegevensmodel.

Doe het volgende:

 1. In de bewerkingsmodus voor werkbladen klikt u in het bedrijfsmiddelenvenster op Ò.
 2. Klik op Nieuw maken.
 3. In Naam typt u DISABLE_INSIGHTS.
 4. In Definitie typt u een willekeurige waarde.
 5. Klik op Sluiten.
 6. Vernieuw de app.