Apps maken

Een app in Qlik Sense is een verzameling herbruikbare items (metingen, dimensies en visualisaties), werkbladen en presentaties. Het is een zelfstandig werkend programma dat de gegevens bevat in een gestructureerd gegevensmodel voor analyse.

Het doel van een app is het doen van gegevensontdekkingen en het nemen van beslissingen met behulp van gegevensvisualisaties en het uitvoeren van selecties.

De basis van een app is een verzameling herbruikbare gegevensitems. De structuur en beelden zijn een verzameling van werkbladen en presentaties.

Building blocks of an app.

Basis

Load-script voor gegevens

U gebruikt een load-script voor gegevens in de app te laden. Het script maakt verbinding met een gegevensbron (database, Excel-werkblad enz.) en haalt de gegevens op.

Ga voor meer informatie naar De editor voor het laden van gegevens gebruiken.

Gegevensmodel

De ingeladen gegevens worden gestructureerd weergegeven in een gegevensmodel. U bewerkt het load-script voor gegevens en laadt de gegevens opnieuw om het gegevensmodel te maken dat u het best bij uw app vindt passen.

Ga voor meer informatie naar Het gegevensmodel weergeven.

Metingen

Metingen zijn berekeningen en uitdrukkingen die te gebruiken zijn in visualisaties.

Metingen zijn berekeningen die te gebruiken zijn in visualisaties. Metingen worden gemaakt op basis van een uitdrukking die bestaat uit aggregatiefuncties, zoals Sum of Max, gecombineerd met een of meerdere velden.

Ga voor meer informatie naar en .MetingenUitdrukkingen gebruiken in visualisatiesMeasuresUsing expressions in visualizations

Dimensies

Dimensies zijn velden om te gebruiken in visualisaties. Dimensies bepalen hoe de gegevens in een visualisatie worden gegroepeerd, bijvoorbeeld totale omzet per land of aantal producten per leverancier.

Ga voor meer informatie naar Dimensies en Velden.

Structuur en visuele elementen

Werkbladen

Werkbladen bevatten gegevensvisualisaties, zoals diagrammen en tabellen. U brengt structuur aan in de app door visualisaties met verschillende doelen te groeperen op verschillende werkbladen.

Ga voor meer informatie naar Een app via werkbladen structureren en Visualisaties maken .

Bladwijzers

Bladwijzers zijn sneltoetsen naar een bepaalde verzameling selecties op een bepaald werkblad.

Ga voor meer informatie naar Bladwijzers toevoegen aan selecties.

Presentaties

Presentaties zijn gebaseerd op snapshots van visualisaties. Een presentatie bestaat uit een combinatie van snapshots van gegevens op bepaalde tijden en selecties. Door uw gegevens op deze manier te presenteren komt u tot nieuwe inzichten.

Ga voor meer informatie naar Gegevenspresentatie.

Meer over apps

Met een app kunnen gebruikers nieuwe visualisaties maken op basis van vragen die in ze opkomen, bijvoorbeeld door de dimensies en metingen zoals gedefinieerd in de app te gebruiken. Zo ontwikkelt de app zich verder voor hun persoonlijk gebruik of om te delen met anderen.

De maker van een app is automatisch ook de eigenaar. Een app kan opnieuw worden gebruikt, aangepast en gedeeld met anderen, afhankelijk van de toegangsrechten. Afhankelijk van of de app gepubliceerd is of niet kunnen verschillende handelingen worden uitgevoerd.

Opmerking: De bestandsindeling .qvf is een productspecifiek formaat.
Opmerking: In Qlik Sense Desktop worden apps gewoonlijk opgeslagen in <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps als <Appnaam>.qvf, waarbij <Appnaam> de naam van de app is. Als u in Qlik Sense Desktop de naam van een app wijzigt, wordt de .qvf niet bijgewerkt.