Uitbreiding tabcontainer

De tabcontainer is een visualisatie-uitbreiding waarmee u maximaal vijf tabbladen kunt toevoegen om verschillende mastervisualisaties te tonen. De uitbreiding is inbegrepen in Dashboard bundle.

Opmerking: Deze visualisatie-uitbreiding wordt vervangen door het containerobject. Ga voor meer informatie naar: Container

Wanneer gebruiken

De tabcontainer is handig wanneer u de gebruiker in staat wilt stellen om snel tussen verschillende visualisaties te schakelen op een dashboard met beperkte schermruimte.

Een tabcontainer maken

U kunt een tabcontainer maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent. U moet over ten minste twee door u gemaakte mastervisualisaties beschikken.

Doe het volgende:

  1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster, onder Aangepaste objecten > Dashboard bundle, een Tabbed container (Tabcontainer)-object naar het werkblad.
  2. Selecteer in Number of Tabs (Aantal tabbladen) onder Appearance > Tabs (Uiterlijk > Tabbladen) in het eigenschappenvenster hoeveel tabbladen u wilt weergeven.

  3. Selecteer voor elk tabblad in Chart (Diagram) de weer te geven mastervisualisatie en voer in Label (Label) het label van het tabblad in.

    Voor elk tabblad kunt u ook exporteren inschakelen met Enable export (Exporteren inschakelen). Hierdoor wordt een exportknop toegevoegd waarmee de gegevens van de visualisatie in Excel-indeling worden geëxporteerd.

U hebt nu een visualisatie met twee tabbladen. U kunt tussen de tabbladen schakelen om verschillende visualisaties te tonen.

Beperkingen

Zie Beperkingen van uitbreidingsbundels geleverd door Qlik voor meer informatie over algemene beperkingen.

Er gelden enkele specifieke beperkingen voor de tabcontainer:

  • Het is niet mogelijk om een mastervisualisatie te gebruiken die een tabcontainer binnen een andere tabcontainer bevat.
  • Tabselectie wordt niet onthouden wanneer u tussen werkbladen navigeert of de browser vernieuwt.