Uitbreiding container voor tonen/verbergen

De container voor tonen/verbergen is een visualisatie-uitbreiding waarmee u mastervisualisaties kunt tonen of verbergen op basis van voorwaarden. De uitbreiding is inbegrepen in Dashboard bundle.

Opmerking: Deze visualisatie-uitbreiding wordt vervangen door het containerobject. Ga voor meer informatie naar: Container

Wanneer gebruiken

De container voor tonen/verbergen is handig wanneer u verschillende visualisaties wilt tonen op basis van, bijvoorbeeld:

  • Welke gebruiker het diagram opent.
  • De waarde van een variabele.
  • Het mogelijke aantal waarden in een veld, met behulp van de functie GetPossibleCount() in de voorwaarde-uitdrukking.

Een container voor tonen/verbergen maken

U kunt een container voor tonen/verbergen maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent. U moet over ten minste twee door u gemaakte mastervisualisaties beschikken.

Doe het volgende:

  1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster, onder Aangepaste objecten > Dashboard bundle, een Show/hide container (Container voor tonen/verbergen)-object naar het werkblad.
  2. Klik op Add Visualization (Visualisatie toevoegen) onder Visualizations (Visualisaties) in het eigenschappenvenster.
  3. Selecteer een mastervisualisatie in Master Object (Masterobject).

  4. Voeg een toonvoorwaarde voor het diagram toe in Show Condition for Chart (Toonvoorwaarde voor diagram). Doorgaans zult u een If()-functie gebruiken.

    if - script- en diagramfunctie

  5. Voeg nog een visualisatie met een andere toonvoorwaarde toe.

U hebt nu twee visualisaties in Visualizations (Visualisaties). Als de voorwaarde van een diagram resulteert in 1, wordt het diagram getoond; als deze 0 is, wordt het verborgen. De container kan maar één diagram tonen, dus als beide voorwaarden 1 zijn, wordt het eerste diagram getoond. Als alle diagramvoorwaarden 0 zijn, worden alle diagrammen verborgen.

Beperkingen

Zie Beperkingen van uitbreidingsbundels geleverd door Qlik voor meer informatie over algemene beperkingen.

Een mastervisualisatie die een container voor tonen/verbergen bevat, kunt u niet binnen een andere container voor tonen/verbergen gebruiken.