Qlik Sense starten

U start Qlik Sense door een webadres in te voeren in uw browser, zoals https://<servernaam>/hub. Als u geen gebruikmaakt van Windows, wordt een aanmeldingsvenster geopend in uw browser. Voer uw Gebruikersnaam in de indeling DOMEIN\gebruiker in als uw organisatie QlikId gebruikt om aan te melden.

Het exacte adres en de exacte referenties die u invoert, zijn afhankelijk van de manier waarop uw organisatie Qlik Sense heeft geïmplementeerd.

Qlik Sense wordt geopend in de hub, waar u alle apps ziet waartoe u toegang hebt. Als zich hier nog geen apps bevinden, kunt u beginnen door uw eerste app te maken.

Ga voor meer informatie naar Een app maken.